אנגלית עם חברים רמת מתקדמים במלון רמדה

אולם A חיצוני מלון רמדה

שישה מפגשים לאימון ולשיפור יכולת הדיבור באנגלית, באמצעות מנטור מקצועי.

המנטור ימקד את נושאי השיחה, ינהל את המפגשים, וייתן טיפים לשפה הדבורה.

להרשמה:

שם פרטי
שם משפחה
טלפון
דוא״ל
מה שם המלון שאת/ה מתגוררת?
האם באפשרותך להתחייב להשתתף בכל ששת המפגשים?